Hukka Xpressin jäsenehdot

Tämä jäsensopimus tehdään Hukka Xpressin (Hukka Oy) ja verkkomaksullaan jäsenehdot hyväksyneen henkilön (jäsen) kesken.

SOPIMUSEHDOT

12 kk jäsenyys

 1. Solmittu jäsenyys edellyttää, että sopimuksen mukainen, normaalihintainen kuukausimaksu suoritetaan vähintään kahtenatoista (12) peräkkäisenä kalenterikuukautena, jonka jälkeen jäsenyys jatkuu toistaiseksi voimassa olevana sopimuksena ilman erillistä ilmoitusta. Mahdolliset liittymiskampanjan tarjousjaksot pidentävät sopimusaikaa. 12 kk:n jälkeen jäsenyyden voi irtisanoa yhden kalenterikuukauden irtisanoutumisajalla. Irtisanoutuminen tulee tehdä kirjallisesti kuukauden viimeiseen päivään mennessä. Tällöin veloitamme vielä seuraavan kalenterikuukauden jäsenmaksun ja jäsenyys on voimassa vielä ko. Kuukauden.
 2. Jäsenyys hyväksytään, kun sovittu liittymismaksu, kuluvan kuun ja seuraavan kokonaisen kalenterikuukauden jäsenmaksut on suoritettu sekä e-laskusopimus tulevien kuukausimaksujen veloittamiseksi on tehty. Vastuu e-laskusopimuksen tekemisestä ja vastaanottamisesta on jäsenellä. Hukka Oy pidättää itsellään oikeuden hylätä jäsensopimus esimerkiksi luottohäiriömerkintöjen vuoksi.
 3. Jäsenen kuukausimaksu veloitetaan jäsenen ilmoittamalta tililtä e-laskulla tai suoramaksuna joka kuukauden 5.pvä.
 4. Liittymiskuukautta seuraavan kuukauden jälkeen jäsenyys jatkuu toistaiseksi voimassa olevana sopimuksena ilman erillistä ilmoitusta. Mahdolliset liittymiskampanjan tarjousjaksot pidentävät sopimusaikaa. 
 5. Jäsenyyden voi irtisanoa kirjallisesti 30 päivän tyytyväisyystakuulla ilman irtisanoutumisaikaa. Maksettua liittymismaksua ja kuluvan sekä ensimmäisen kuukauden jäsenmaksua ei palauteta. Irtisanoutuminen tulee tehdä kirjallisena.
 6. Määräaikaisen sopimuksen voi purkaa muuton vuoksi ennen määräajan täyttymistä(min. 75km Oulusta). Sen perusteesta tulee esittää luotettava todistus kirjallisesti. Irtisanomisaika dokumentin vastaanottamisesta on kalenterikuukausi. Ennakkoon maksettuja erikoismaksuvälineitä ei palauteta, eikä muuteta rahaksi.

Toistaiseksi voimassaoleva jäsenyys

 1. Jäsenyys hyväksytään, kun sovittu liittymismaksu, kuluvan kuun ja seuraavan kokonaisen kalenterikuukauden jäsenmaksut on suoritettu sekä e-laskusopimus tulevien kuukausimaksujen veloittamiseksi on tehty. Vastuu e-laskusopimuksen tekemisestä ja vastaanottamisesta on jäsenellä. Hukka Oy pidättää itsellään oikeuden hylätä jäsensopimus esimerkiksi luottohäiriömerkintöjen vuoksi.
 2. Jäsenen kuukausimaksu veloitetaan jäsenen ilmoittamalta tililtä e-laskulla tai suoramaksuna joka kuukauden 5.pvä.
 3. Liittymiskuukautta seuraavan kuukauden jälkeen jäsenyys jatkuu toistaiseksi voimassa olevana sopimuksena ilman erillistä ilmoitusta. Mahdolliset liittymiskampanjan tarjousjaksot pidentävät sopimusaikaa. Jäsenyyden voi irtisanoa yhden kalenterikuukauden irtisanomisajalla. Irtisanoutuminen tulee tehdä kirjallisesti kuukauden viimeiseen päivään mennessä. Tällöin veloitamme vielä seuraavan kalenterikuukauden jäsenmaksun ja jäsenyys on voimassa vielä ko. kuukauden.Jäsenyys voidaan irtisanoa lähettämällä vapaamuotoinen irtisanomisilmoitus sähköpostilla osoitteeseen info(at)hukkaxpress.net.
 4. Toistaiseksi voimassa oleva jäsenyys voidaan päivittää määräaikaiseen jäsenyyteen ilman erillistä liittymismaksua. Sopimusmuutoksessa on kalenterikuukauden muutosaika.  Sopimusmuutoksen voit tehdä lähettämällä vapaamuotoisen ilmoituksen osoitteeseen info(at)hukkaxpress.net

Vuosi ennakkoon maksettu jäsenyys

 1. Jäsenyys hyväksytään, kun sovittu liittymismaksu on suoritettu ja vuosijäsenyys on kokonaisuudessaan maksettu. Mahdolliset liittymiskampanjan tarjousjaksot pidentävät 12 kk sopimusaikaa. Vuosisopimus on määräaikainen, eikä siitä suoritettua ennakkomaksua palauteta.
 2. Vuosijäsenyyden jälkeen sopimus jatkuu automaattisesti ilman määräaikaa, ellei sopimusta irtisanota viimeistään kalenterikuukautta ennen sopimuskauden päättymistä. Esim. 30.4. päättyvä sopimus on irtisanottava viimeistään 31.3. Irtisanominen on tehtävä kirjallisesti. Sopimus päättyy tällöin kulloinkin voimassa olevan sopimuskauden  päättyessä. Asiakas vastaa korttiin liittyvistä maksuista koko voimassaoloajalta, myös irtisanomis- ja päättymiskuukausilta.
 3. Laskutustapaan voidaan hakea muutoksia lähettämällä vapaamuotoisen ilmoitus osoitteeseen info(at)hukkaxpress.net.

Yleiset jäsenyysehdot

 1. Jäsenyyden liittymismaksu ja aloitusjakson maksu (kuluvan kuun ja ensimmäisen kuukauden kuukausimaksu) tai vuosijäsenyyden maksu suoritetaan aina liittymisen yhteydessä. Kuukausittain maksettavissa jäsenyyksissä maksu tapahtuu kuukausittain e-laskuna tai suoramaksuna ja tämä jäsensopimus toimii ennakkoilmoituksena maksusta. Vuosijäsenyydessä koko vuosijäsenyyden maksu tulee suorittaa kerralla. Solmittuaan kuukausittaisen e-lasku/suoramaksusopimuksen on asiakas velvollinen rekisteröimään e-laskun/suoramaksun käyttöönoton kolmen (3) pankkipäivän kuluessa sopimuksenteosta. Tämä tapahtuu verkkopankissa/pankkikonttorissa.
 2. Hukka Xpress -jäsenyyden kuukausimaksu peritään joka kuukauden 5. päivä e-laskulla/suoramaksuna asiakkaan/tilinhaltijan tililtä. Mikäli veloitettavalla tilillä ei ole katetta veloituspäivänä, palveluntuottaja veloittaa 5 € perintämaksun. Asiakas vastaa kuukausimaksujen suorittamisesta, jos veloitus ei mistä tahansa syystä tapahdu asiakkaan/tilinhaltijan tililtä. 
 3. Paperilaskun käsittelymaksu on tällä hetkellä 5 €/lasku ja kaikkien laskujen viivästyskorko on tällä hetkellä 7,5 %.  Viivästyskorko määräytyy korkolain mukaan. Muistutus-/perintälaskut tulevat Cash-In perintä- ja muistutuspalveluista.
 4. Hukka Xpress voi irtisanoa jäsenyyden maksamattomien jäsenmaksujen, mahdollisten väärinkäytösten  tai liikuntakeskuksen ilmapiiriin sopimattoman käytöksen vuoksi.
 5. Yli 15-vuotias voi liittyä Hukka Xpressiin jäseneksi. Alle 18-vuotiaan jäsenen holhooja tai muu maksaja on aina ensisijaisesti vastuussa kaikista alaikäiseen jäsenyyteen liittyvistä maksuista. Tämän vuoksi vaadimme alle 18-vuotiaille tehtyihin jäsensopimuksiin holhoojan allekirjoituksen. Hukka Xpress -jäsenyys tulee voimaan vasta, kun huoltaja/holhooja on hyväksynyt sen.
 6. Liikkuminen Hukka Xpressissä tapahtuu omalla vastuulla ja jäsen sitoutuu käyttämään laitteita ja välineitä niiden asianmukaisella tavalla. Hukka Xpress ei ole vastuussa henkilövahingoista, jotka tapahtuvat liikuntakeskuksessa oleskelun aikana ja jäsen on itse vastuussa siitä, että on sellaisessa fyysisessä ja psyykkisessä kunnossa, että voi käyttää keskuksen palveluita. 
 7. Hukka Xpress ei vastaa jäsenen henkilökohtaisesta omaisuudesta.
 8. Hukka Xpress pidättää oikeuden hinnanmuutoksiin.
 9. Hukka Xpress -jäsenyyttä tai sen käyttöoikeutta ei voi siirtää toiselle henkilölle. Jäsenyydessä ei lähtökohtaisesti ole taukomahdollisuutta. Tauko raskauden, armeijan tai vakavan sairauden vuoksi on kuitenkin mahdollinen siten, että taukoaika hyvitetään jäsenyysaikana sen jälkeen kun ensimmäinen 12 kuukautta jäsenyyttä on maksettu. Tauko hyvitetään täysiltä kuukausilta kirjallista dokumenttia vastaan.
 10. Ensimmäinen jäsenkortti on jäsenille maksuton. Toisesta ja seuraavista veloitamme 5 euroa/kpl.
 11. Jäsen hyväksyy luottotietojen tarkastuksen liittyessään.
 12. Erikoismaksuvälineillä tehtyjä maksuja ei palauteta, eikä niitä voi muuttaa rahaksi.
 13. Hukka Xpress on tarkoitettu ensisijaisesti treenaamiseen, eikä jäsen saa käyttäytymisellään häiritä muiden jäsenten treenirauhaa. Jokaisen jäsenen tulee noudattaa kuntosalin ohjeita sekä laitteiden kirjallisia tai suullisia käyttöohjeita. Jos edellämainittuja ohjeita rikotaan, on Hukalla oikeus rajoittaa aikaa, jonka jäsen voi oleskella kuntokeskuksessa, laittaa jäsenyyden tauolle tai poistaa käyttöoikeus kokonaan. Käyttöoikeuden poistamiseen eli jäsenyyden katkaisemiseen sovelletaan kalenterikuukauden irtisanomisaikaa, jonka ajan jäsen on velvollinen maksamaan jäsenmaksunsa. Hukka Xpressillä on myös oikeus periä asiakkaalta 250 € sakkomaksu, sekä mahdolliset yritykselle aiheutuneet kustannukset ja kulut.
 14. Jäsenkortti on henkilökohtainen, ja se tulee olla mukana kuntosalilla. Kortin haltija on vastuussa sen asianmukaisesta säilytyksestä ja käytöstä. Käyttöikä on rajallinen, ja kortti tulee uusia sen umpeuduttua hinnaston mukaisella hinnalla. Sisäänpääsyoikeus koskee ainoastaan jäsenkortin haltijaa. Jäsenkorttia ei saa luovuttaa muille. Väärinkäyttötapauksissa Hukka Xpressillä on oikeus periä asiakkaalta 250 € sakkomaksu, sekä mahdolliset yritykselle aiheutuneet kustannukset ja kulut.
 15. Kertakäynnin ostajan tulee olla 15 vuotias. Kertakäynti pinkoodi on henkilökohtainen eikä sitä saa käyttää muut kuin sen nimetty ostaja. Kuitti on todistettava henkilökunnan sitä pyytäessä. Väärinkäyttötapauksissa Hukka Xpressillä on oikeus periä asiakkaalta 250 € sakkomaksu, sekä mahdolliset yritykselle aiheutuneet kustannukset ja kulut.
 16. Asiakas sitoutuu ilmoittamaan muutokset yhteys- ja laskutustiedoissaan kirjallisesti. Jos virheelliset yhteystiedot aiheuttavat perintä- ja käsittelymaksuja tai muita perimiskuluja, on jäsen vastuussa niiden maksamisesta.
 17. Jos jokin tämän sopimuksen ehdon täyttäminen estyy sodasta, kapinasta, terrorismista, kauppasaarrosta, työselkkauksesta, viranomaisten toiminnasta, laajamittaisesta sähkökatkosta, tietojärjestelmien tai tiedonsiirtoyhteyksien häiriöstä, sähköpörssin toiminnan keskeytyksestä tai muista ennalta arvaamattomista ylivoimaisista esteistä, joihin Hukka Xpress ei omalla toiminnallaan voi vaikuttaa, Myyjä on vapautettu sopimuksen ja sen ehdon täyttämisestä ylivoimaisen keston ajan ilman korvausvelvollisuutta jäsenelle (ylitsepääsemätön este; force majeure).

Hukka Xpressillä on velvollisuus kirjallisesti ilmoittaa ylivoimaisesta esteestä ja sen lakkaamisesta jäsenille välittömästi siitä tiedon saatuaan.

Maksut Visa, Visa Electron tai MasterCard-korteilla:

Mikäli haluat maksaa Visa, Visa Electron tai MasterCard-korteilla, Hukka Oy toimii ainoastaan tuotteiden ja palveluiden markkinoijana ja lisäksi toimittaa tuotteet ostajalle. Reklamaatioista vastaa Paytrail Oy.

Paytrail Oy toimii Visa, Visa Electron tai MasterCard-korteilla tehtävissä maksuissa tuotteen myyjänä ja kauppa syntyy asiakkaan ja Paytrail Oy:n välille. Myyjän vastuulla ovat kaikki kauppaan liittyvät velvoitteet. Paytrail Oy on myös maksun saaja.

Paytrail Oy, y-tunnus: 2122839-7

Ohjelmakaari 10

40500 JYVÄSKYLÄ

Puhelin: 0207 181830

Verkkopankit

Verkkopankkimaksamiseen liittyvän maksu- ja rahoituspalvelun toteuttaa Paytrail Oy (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Paytrail Oy ostaa maksusuorituksen ja tilittää sen kauppiaalle. Käyttäjän kannalta palvelu toimii aivan kuten perinteinen verkkomaksaminenkin.

Ohjeet e-laskun tekoon:

Hukka Xpressissä on käytössä e-laskutus jäsenten kuukausittaisen jäsenmaksujen  veloittamiseen. Näin otat e-laskun käyttöön:

 1. Kytke e-lasku käyttöön omassa verkkopankissasi valitsemalla laskuttajalistasta Hukka Oy tai Liikuntakeskus Hukka
 2. Katso jäsenkortistasi asiakasnumerosi (asiakaskoodi) ja syötä se kysyttyyn kohtaan.
 3. Valitse kohta ”Maksu menee automaattisesti joka kuukausi tililtä”, jolloin saat kuukausittain maksusta ilmoituksen hyvissä ajoin ennen maksupäivää nettipankkiisi. Mikäli et ole valinnut automaattisen maksamisen palvelua, tulee sinun vahvistaa e-lasku joka kuukausi sen saapuessa verkkopankkiin.
 4. Mikäli tiliäsi veloitetaan useamman kuin yhden henkilön jäsenmaksuun, tulee sama valtuutus tehdä toisen kerran ja syöttää toisen laskutettavan asiakasnumero kysyttyyn kohtaan. Mikäli e-laskusopimusta ei tehdä tai maksua ei ole vahvistettu on Hukka oikeutettu siirtämään maksun perimisen toiselle taholle ja maksuun lisätään mahdolliset perintäkulut.